Mati – Jasmin Ademović

 

MATI

Žar što odbija prestati da gori, utočište od tuge koja neprekidno mori. Kada sve tutnji, na sve strane puca, lepota čiste duše, nežno srce kuca…

Večiti drugar kao dar od Boga, zaštitnik uzburkanog života moga! Potpuno sam siguran i to nije kliše, Tvojim se imenom sreća […]

Kuća Ademovića – Jasmin Ademović

 

KUĆA ADEMOVIĆA

Snežni vrhovi Šare, graciozni… Vukovi u daljini zavijaju. Niže tamo, tik pokraj Bistrice, kraj carskoga Prizrena, selo Gornje Ljubinje. Istrajan narod se odgajao vekovima… Čast i poštenje, gradili kroz vreme!

Ljudi čistoga srca, ali preke naravi, kivni na nepravdu, plemeniti…! Ratnici kroz život koji nikad ne […]