будуће

11. страна

ПРЕДЛОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА КЛУБА ПЕСНИКА „ОРФЕЈ“

У 2014. ГОДИНИ

*

Током 2014. године Клуб песника „Орфеј“ планира следеће програмске активности:

 

1. Одржавање састанака четири пута месечно, сваког понедељка – до даљњег;

 

2. Наставити са обогаћивањем састанака новим садржајима уз проширење већ постојећих – ојачати акценат на поетско стваралаштво чланова, интензивирати стваралаштво на задате теме и различите књижевне стилове, наставити, запостављени задатак –   представљање омиљеног песника и сваког другог по личном избору, уз анализу поезије дотичних;

 

3. Увести једном месечно вече прозе – кратке форме;

 

4. Планирати да по један састанак припреми сваки члан Клуба према свом афинитету      /представљање омиљеног писца И др./;

 

5. Укључивати се у добротоворне /музичке/ манифестације у циљу прикупљања средстава потребних за лечење и операције у иностранству;

 

6. Развијати методологију привлачења слушалаца-поезије, односно, публике која не припада ствараоцима, него љубитељима поезије;

Релизација – током целе године.

 

7. Активирати јавне  наступе “Орфеја” у геронтолошким клубовима, евентуално средњим или основним школама, клубовима и сл. са примереним програмима;

 

8. Интензивно радити на ажурирању сајта Орфеја и фејсбук странице;

Реализација – током целе године.

 

9. Радити на кооптирању младих суботичких песника у Клуб “Орфеј”;

Реализација – током целе године.

 

10. Активно учешће у  јавним манифестацијама у граду и шире у домену песништва, као и присуствовање књижевним вечерима у организацији других клубова и стваралаца, да би и наши програми били боље посећени;

Реализација – током целе године, према могућностима;

 

11. Обележавање „Светског дана поезија“ 21.март у Градској библиотеци /Четврти сусрет песника под слоганом УОБЛИЧИ МИСАО У СТИХ/ – традиционални програм Клуба „Орфеј“

 

12. Учешће на јавним конкурсима у домену поетског и прозног стваралаштва, како колективно, тако и појединачно;

Реализација – током целе године.

 

13. Учешће на јавним конкурсима за доделу средстава у култури у датим роковима;

 

14. Организација промоције књига чланова Клуба; према потреби;

 

15. Организовање представљања песника из других градова – према потреби;

 

16. Организовање поетско-музичких вечери –представљање чланова Клуба у граду и шире;

Реализација –током године.

 

17. Обновити  рад са подмлатком „Орфеја“ према интересовању школа, за сада је то ОШ „Иван Горан Ковачић“ и ОШ „Матко Вуковић“, организовање песничких вечери  /радионица/ у основним и средњим школама.

Задужује се Ивана Папеш Богосављев, наставница у ОШ “Матко Вуковић“ да у раду са својим ученицима-песницима развија њихове способности и мотивише их за писање поезије;

Реализација – током целе године.

 

18. Успоставити сарадњу са другим песничким и књижевним клубовима у граду – према интересовању и могућностима, као и клубовима ван Суботице;

Реализација – током целе године.

 

19. Успоставити боље везе са писаним и електронским медијима да испрате својим присуством/снимањем/ значајнијих манифестација Клуба Орфеј;

Реализација – током целе године.

 

20. Радити на стварању услова за издавање четврте заједничке збирке Клуба “Орфеј“

Реализација – до краја октобра 2014. године.

 

21. Покушати са реализацијом штампања појединачних књига-брошура поезије  чланова Клуба уз сопствене трошкове и делимичног учешћа осталих чланова или из чланарине./разрадити финансирање и редослед на састанцима/;

Реализација – током године према могућностима.

 

22. Организовање традиционалне приредбе ОРФЕЈ СВОМЕ ГРАДУ поводом 19 год. постојања и рада Клуба;

Реализација –  новембар – децембар 2014.

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Наталија Јанић

Клик на следећу страну: ОВДЕ

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26