будуће

 

КЛУБ ПЕСНИКА ОРФЕЈ СУБОТИЦА

KLUB PJESNIKA „ORFEJ“ SUBOTICA

POÉTÁK KLUBJA „ORPHEUS” SZABADKA

П О З И В

 …………………………………………………….

 ПОЗИВАТЕ СЕ НА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ КЛУБА ПЕСНИКА „ОРФЕЈ“ СУБОТИЦА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПОНЕДЕЉАК, 02..МАРТА 2015. ГОДИНЕ НА ОТВОРЕНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ, СУБОТИЦА (СОБА 211,212) СА ПОЧЕТКОМ У 18 ЧАСОВА СА СЛЕДЕЋИМ

 

 Д Н Е В Н И М   Р Е Д О М:

 

 

  1. ВЕРИФИКАЦИЈА НОВОПРИМЉЕНИХ ЧЛАНОВА
  2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ПРОТЕКЛОЈ 2014. ГОДИНИ
  3. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014. ГОДИНУ
  4. ПРЕДЛОГ ПЛАНА АКТИВНОСТИ КЛУБА У 2015. ГОДИНИ
  5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ
  6. ИМЕНОВАЊЕ НОВОГ БЛАГАЈНИКА КЛУБА
  7. Р А З Н О

 

Као члан Клуба песника „Орфеј“, присуство Скупштини сматрајте обавезним. Ово се не односи на чланове којима место становања није Суботица!

 

Уколико сте спречени, свој изостанак оправдајте  најкасније 3 дана пре датума одржавања Скупштине.

 

Председник Управног одбора

Наталија Јанић

 

Суботица, 23.02.2015.год.

 О  С  Т  В  А  Р  Е  Н  О !

 Погледај у :  Бившим активностима  под тачком 1

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26