Будуће – 2016

3. страна

*

КЛУБ ПЕСНИКА ОРФЕЈ СУБОТИЦА
KLUB PJESNIKA „ORFEJ“ SUBOTICA
POÉTÁK KLUBJA „ORPHEUS” SZABADKA

П О З И В

ПОЗИВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ КЛУБА ПЕСНИКА „ОРФЕЈ“ НА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ КЛУБА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПОНЕДЕЉАК, 25. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ НА ОТВОРЕНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ, СУБОТИЦА (СОБА 211/212) СА ПОЧЕТКОМ У 18 ЧАСОВА СА СЛЕДЕЋИМ

Д Н Е В Н И М   Р Е Д О М:

1. ВЕРИФИКАЦИЈА НОВОПРИМЉЕНИХ ЧЛАНОВА
2. РЕШАВАЊЕ СТАТУСА НЕАКТИВНИХ ЧЛАНОВА КЛУБА
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ПРОТЕКЛОЈ 2015. ГОДИНИ
4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015. ГОДИНУ
5. ПРЕДЛОГ ПЛАНА АКТИВНОСТИ КЛУБА У 2016. ГОДИНИ
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ
7. Р А З Н О

Као члан Клуба песника „Орфеј“, присуство редовној годишњој Скупштини сматрајте обавезним. Ово се не односи на чланове којима место становања није Суботица!

Уколико се не одазовете позиву или свој изостанак не оправдате пре одржавања Скупштине, најкасније до суботе, 23.априла, сматраће се да не желите даље бити члан Клуба.

Ово се односи на чланове који годину дана нису присуствовали састанцима, нити су плаћали чланарину.

УПРАВНИ ОДБОР КЛУБА „ОРФЕЈ“

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10