Будуће – 2018

2. страна

КЛУБ ПЕСНИКА ОРФЕЈ СУБОТИЦА
KLUB PJESNIKA „ORFEJ“ SUBOTICA
POÉTÁK KLUBJA „ORPHEUS” SZABADKA

 

П О З И В

 

ПОЗИВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ КЛУБА ПЕСНИКА „ОРФЕЈ“ НА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ КЛУБА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПОНЕДЕЉАК, 26. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ НА ОТВОРЕНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ, СУБОТИЦА (СОБА 211/212) СА ПОЧЕТКОМ У 18 ЧАСОВА СА СЛЕДЕЋИМ:

Д Н Е В Н И М   Р Е Д О М

 1. КОНСТАТАЦИЈА КВОРУМА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА
 2. ВЕРИФИКОВАЊЕ НОВИХ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА – председника и секретара
 3. ВЕРИФИКОВАЊЕ НОВОПРИМЉЕНИХ ЧЛАНОВА
 4. БРИСАЊЕ СА ЕВИДЕНЦИЈЕ АКТИВНИХ ЧЛАНОВА
 5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ПРОТЕКЛОЈ 2017. ГОДИНИ
 6. ФИНАНСИЈСИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ
 7. БЛАГАЈНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ
 8. ПЛАН РАДА КЛУБА ЗА 2018. ГОДИНУ
 9. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ
 10. ВЕРИФИКОВАЊЕ ПОВЕЋАЊА ЧЛАНАРИНА
 11. РАЗНО

 

Као активан члан Клуба песника „Орфеј“, присуство редовној годишњој Скупштини сматрајте обавезним. Ово се не односи на чланове којима место становања није Суботица!

Молимо Вас да нас у случају спречености благовремено обавестите а најкасније до суботе 24. фебруара.

Ово се односи и на чланове који годину дана нису присуствовали састанцима, нити су плаћали чланарину

                                                               УПРАВНИ ОДБОР КЛУБА „ОРФЕЈ“

Суботица, 20.02.2018.год.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7