Барски принц – Сретен Станчевић

БАРСКИ ПРИНЦ

Иза седам

брда, гора

иза осам

река, мора

иза девет

поља, шума

покрај једног

малог друма

поред једне

врбе старе

на дну мале

плитке баре

док је дуво

поветарац

излего се

пуноглавац.

Велика је

радост, граја

срећи жабљој

нема краја

због рођења

жабљег принца

сина њиховог

јединца.

Закрекетала

бара цела

новост стигла

већ до села

преко седам

брда, гора

преко осам

река, мора

преко девет

поља, шума

крај сеоског

малог друма

на дну

старога бунара

срећна је

и жаба стара

због рођења

принца бара

наследника

жабљег цара.

(Сретен Станчевић)

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>