Postojim – Teodora Zorić

POSTOJIM

Ne gledaj me tako,

mogla bih se setiti

da negde postojim,

pa da izujem cipele

i bosa potrčim.

Ne zovi me nikako,

moglo bi mi se učiniti

[…]

Sreća – Stevan Smuđa

 

SREĆA

Sreća nije samo ono što umeš i znaš… Sreća je ono što osećaš,

Al’ važno nije, Samo, Ono što osećamo, Već važno jeste Uvek, Ono što činimo,

Dođe to onako, Polako… Pa jako…

Bgd. Juni 1995

[…]

Užitak mora – Marija Marki

 

UŽITAK MORA * Sunce je već na izmaku, svetlost se širi na plavom moru. Dok šetam obalom, slušam harmoniju talasa. Galebovi u jatu, kao da ih neko priziva. Ta tišina i zvuk me opija. Na pučini negde daleko vidim brodić, kao da je zalutao, baš kao ja u svojim mislima. Na trenutak […]

Život – Stevan Smuđa

   

ŽIVOT

*

Planovi, planovi, planovi… Lažnu nadu nam darivaju Jer neplanirano I neoćekivano Nogu im podmeće, Više planove ne pravim, hoću samo da proživim ovaj život, Ponekad kako želim, Najčešće kako moram,

Sitnice mi daju život, sitnice su sreća. Sebi dugujem još po neku želju […]

Vreme – Stevan Smuđa

 

VREME

Ah, kad bi vreme vratiti mogao greške nebi sprečavao, sva sukobišta izbegavao, ne bih težio tako savršen da budem, i drugima njihovu ne savršenost opraštao,

Bio bih gluplji nego što bejah, malo stvari bih ozbiljno shvatao čistunac bih mnogo manji bio, više voleo i više putovao…

Ukopana u vremenu i prostoru – Natalija Janić

 

UKOPANA U VREMENU I PROSTORU

*

Ukopah se u vremenu i prostoru

Do članaka u živom pesku

Koji preti.

Ne dozivam,

Ne tražim ruku

Da me pomeri

Ukopanu.

Ne želim pitanja

februar 2nd, 2016 | Tags: , , | Category: IMPRESIVNE, MISAONE PESME, NATALIJA JANIĆ | Leave a comment

Mit ér a szó – Marija Marki

 

MIT ÉR A SZÓ

*

Mit érnek a szavak hadai ha háborúk dulnak, Reng a világ, s mégis halgatnak a nagy hatalmak. Emberek özöne indúl vándor útjára. Lélekben elszánva a szebb jővő irányban. Már nem félnek semitől! Csak egy a vágyuk, eljutni az igéret főldjére, hól nyugalmat találva […]

Beskonačno – Stevan Smuđa

 

B E S K O N A Č N O

Kad bi vrata percepcije Širom otvorili, Čoveku bi se ukazalo sve onako kako jeste, Beskonačno…

Jer čovek sve gleda Kroz uski prorez svoje pećine, A kad bi samo mogao, Postati orao… Sa krilima od vazduha

[…]

Iskre prošlosti -5 – Tea Vilfan

 

I S K R E P R O Š L O S T I -5

*

OPET SI JUTROM

OTKUCAVAO RITMOVE

MOG ŽIVLJENJA

I STVARAO BURE

NAD MIROM

MOJE DUŠE

1980. god.

[…]

Galapagos – Stevan Smuđa

 

GALAPAGOS

#

Isplovimo na pučinu, Jer sa obale pogled nemamo dobar, Tek prostranstvo mora, Daje percepciju jasnu,

Svi strahovi slivaju se u jedan, Ka Galapagosu hitajmo, Jer on nudi odgovore druge… Kornjače nas prestižu, U svojoj dugovečnosti.

Vasiona je harmonija savršena, Dok mi smo […]