Искре прошлости -1 – Теа Вилфан

 

 

И С К Р Е   П Р О Ш Л О С Т И -1

*

ТИХО ЗВУЦИ ТИШИНЕ ДОЛАЗЕ

ТИХО ТАМА НОЋИ ОДЛАЗИ

ТИХО СЈЕНЕ УЛАЗЕ

ЗРАЦИМА СУНЦА

БУДИ СЕ ЗОРА

ПОЧИЊЕ ПЈЕСМА ПРИРОДЕ

ОТВОРИ ОЧИ

РАЂА СЕ

Ј У Т Р О .

Октобар 1977. Суботица .

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>