Искре прошлости -2 – Теа Вилфан

 

И С К Р Е   П Р О Ш Л О С Т И -2

*

ДРВО ЖИВОТА

ГДЈЕ ЈЕ

КОРИЈЕНИ ЊЕГОВИ

У КОЈИМ ДУБИНАМА

ЧАМЕ

И ГДЈЕ РАСТУ

ДЈЕЦА ЉУБАВИ

НОВЕ

ГДЈЕ ЧЕКАЈУ

НЕЉУБЉЕНЕ ВЈЕЂЕ

И ГДЈЕ ДРХТАЈИ

ОЛУЈУ

ТРАЖЕ

ОЛУЈУ СТРАСТИ

НЕИЗГОРЈЕЛЕ

ДРВО ЖИВОТА

ГДЈЕ ЈЕ

ДРВО ЉУБАВИ

НОВЕ.

Март 1978. Суботица

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>