Искре прошлости -5 – Теа Вилфан

 

И С К Р Е П Р О Ш Л О С Т И -5

*

ОПЕТ СИ ЈУТРОМ

ОТКУЦАВАО РИТМОВЕ

МОГ ЖИВЉЕЊА

И СТВАРАО БУРЕ

НАД МИРОМ

МОЈЕ ДУШЕ

1980. год.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>