Искре прошлости -7 – Теа Вилфан

 

И С К Р Е   П Р О Ш Л О С Т И -7

*

ДРХТАЈИ БОЛЕ

УРАДИЛА САМ НЕШТО

ШТО НИСАМ

СМЈЕЛА

РЕКЛА САМ ТИ

ДА ТЕ ВОЛИМ

И БОЈИМ СЕ .

негде око 1980. год.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>