Simpatizeri kluba Orfej

1. strana

Ova stranica je rezervisana za sve

“simpatizere kluba pesnika ORFEJ Subotica”,

koji nisu članovi kluba ali sviđa im se sajt i želeli bi da na njemu objave svoja dela (pesme).  Uslovi pod kojima se to može ostvariti pogledajte : 

 OVDE

pod naslovom “Važno saopštenje

*****************************************************************************

Ovo je prva stranica, a svaka naredna će biti dodeljena “simpatizerima” koji se jave,

a objavljivaće se nedeljno jedna pesma, odnosno četiri pesme mesečno.

Pesme se mogu poslati odjednom ili pojedinačno.

Svake naredne godine se dodaje nova strana pod nazivom:(s.k.o.-2o15,2016,2017 …)

i svako će obezbediti sebi onu stranicu kojim redosledom budu pesme stizale.

 *

*****************************************************************************

POSTALI SIMPATIZERI

 2014. i 2015. god

  1.  NENAD  BELOBRĐANIN

  2.  DEJAN KOČIŠ

  3.  NIKOLA VOJNIĆ TUNIĆ

  4.  LASLO TOT

  5.  DIJANA ANDRIĆ

  6.   DAVID MILENKOVIĆ

  7.   ANA ANĐELA NIKŠIĆ

  8.  MAKEDON ALEKSANDARSKI

  9.  RAJKO TANASIJEVIĆ

2016. god.

10.  BOJAN RUVIDIĆ

11.  SPOMENKA DENDA HAMOVIĆ

2017. god.

12.  MILOJKA JELOVAC

13.  DUŠAN ĐORđEVIĆ

14.  DUNJA ĐEDOVIĆ 

15.  ALEKSANDRA RADOVANOVIĆ STAROVIĆ

2018. god.

16.   DEJAN SAVIĆ

Klik na sledeću stranu: OVDE

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10