Mati – Jasmin Ademović

 

MATI

Žar što odbija prestati da gori,
utočište od tuge koja neprekidno mori.
Kada sve tutnji, na sve strane puca,
lepota čiste duše, nežno srce kuca…

Večiti drugar kao dar od Boga,
zaštitnik uzburkanog života moga!
Potpuno sam siguran i to nije kliše,
Tvojim se imenom sreća piše…!

Vreme je surovo pa mora da se pati,
ugledah te i radost u misli mi svrati.
Znam da baš sve jednom mora stati,
samo nikad ljubav prema Tebi, Mati!

Posvećeno najposvećenijoj, najdražoj majci na svetu, Dijani Ademović!
Ademović R. Jasmin
Subotica, oktobra 2018.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>