Mit ér a szó – Марија Марки

 

MIT ÉR A SZÓ

*

Mit érnek a szavak hadai ha háborúk dulnak,
Reng a világ, s mégis halgatnak a nagy hatalmak.
Emberek özöne indúl vándor útjára.
Lélekben elszánva a szebb jővő irányban.
Már nem félnek semitől!
Csak egy a vágyuk, eljutni az igéret főldjére, hól nyugalmat
találva ..Nem sejtve, őket mi is várja.?
Hól nem halgatják a fegyverek ropogássát, emberek tetemét,
kinzássát.
Már nem számit ha éhessen, szomjan, mezitelenűl megy az
áradattal, a vén Europában.
Elszántan, tűrelmessen, tapossák az ismeretlen főldeket tengereket.
Némelyek bezárva.
Reménye csak egy van, tulélni vagy meghalni, bármi áron is.
Éjjel a csillagok, nappal a fény kiséri, a talpalatnyi békéért
is megéri.
Mig szivűk dobog, a szikrányi vágyuk, mi erőt ad az utjuk
folytatássáhóz.
Fegyverek nélkűl, alázatossan, tűrelemmel végig viszik a hirt.
legyen vége már minden háborúnak, béke a villágban !!!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>