Није ми ништа – Теодора Зорић

НИЈЕ МИ  НИШТА

*

Ако некад задрхтим ко брезов лист,

немој га чекати  на свој длан

није он једини што трепери  на ветру

просто је наишао ветровит дан.

И ако ми тада побегне уздах,

немој га чекати себи за дах,

просто је тако наишло време,

 и можда само умора знак.

Ако и колено поново клецне

немој да мислиш, слабо је тад,

нераван пут се десио само,

ил’ на ципеле тек пао је прах.

Можда ми и око заблиста некад,

па се у њему појави  роса,

није то ништа – дланове имам,

скупиће они оно што још оста.

А осмех кад хоће да обасја лице,

поздрави га радо са својим смехом,

може да траје секунд или дуже,

и поверуј – тако ја поздрављам птице.

И није ми ништа, што небу није,

ни дрхтај брезе што је ветар вије,

све ће то проћи, ништа ми није,

ништа ми није .

*

*

*

*

*

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>