Паразити – Сретен Станчевић

ПАРАЗИТИ

Болести

ко корови

сокове пију

немило стежу

у црно вију

цветове дивне

ломе и гуше

у патњи и боли

деца се суше.

Грехови људски

чемер и туга

из пакла се ђаво

људима руга

затровасмо земљу

ваздух и воду

болести децу

гризу и боду.

Кривимо Бога

судбину клету

док глођемо нашу

дивну планету

без разума, мере

паразитске душе

„прогреса ради“

децу нам гуше.

(Сретен Станчевић)

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>