PESNICI

.

Članovi kluba pesnika “ORFEJ” Subotica

 
 

 NATALIJA JANIĆ

TEA VILFAN

NEDELJKA ŠARČEVIĆ

ELVIRA PETREKANIĆ

LJUBICA V. MIHAJILO

DIVNA LULIĆ JOVČIĆ

ANA IRMEŠ

GABRIJELA DIKLIĆ

VUKOSAVA VUKA MUTABDŽIJA

SNEŽANA ŽANA NEORČIĆ

DRAŽENA TKALAC

ZORICA ŠVORC

ĐORĐE SUVAJDŽIĆ

SLOBODAN PETROV

SRETEN STANČEVIĆ

IVANA PAPEŠ BOGOSAVLJEV

BRANKA ŠANTA

MIHAJLO GOLUBOVIĆ

MARIJA MARKI

DANIEL TIKVICKI

MIOMIRA MARKOVIĆ

TEODORA ZORIĆ

ILDIKO KLONKA

ARANKA KIŠ

SUZANA KRIVOKAPIĆ

DIJANA UHEREK STEVANOVIĆ

TATJANA DRAGIČEVIĆ RADIČEVIĆ

MIRJANA KOVAČEVIĆ

STEVAN SMUĐA 

MARGIT JURIŠIN

MILENKO JOSIĆ

ADRIJANA MARIJANUŠIĆ

GEZA LANJI

JASMIN ADEMOVIĆ