Скромност – Сретен Станчевић

СКРОМНОСТ

 

Скромност је врлина

мудрих и зрелих

белина душа

понизних и чесних

украс који краси

доброг човека

који за друге живи

који хвале не чека

који сабира само

непропадљива блага

која Богу су мила

вредна и драга

и зна да му Бисер

бесцени блиста

љубав у срцу

дар Исуса Христа.

 

(Сретен Станчевић)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>