Сновиђење – Вукосава Вука Мутабџија

 

СНОВИЂЕЊЕ

 

Не осећам мај.

Багрем изнад клупе

не мирише.

Тихо пролазим.

Немир ме хвата

све више и више…

 

Трен. Сновиђење.

Да ли клупа

дише?

Видим свуда

уоколо

трава се зелени.

Скривена светлост –

љубав дубоко

у мени –

црвени.

                                                                 Вукосава Вука Мутабџија

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>