АУДИО

1. страна

“ЗРНО” – Зорица Шворц

http://k003.kiwi6.com/hotlink/ypjpquwjjk/Zrno.mp3

 

“ПУТУЈУЋЕ МИСЛИ“ – Дивна Лулуић Јовчић

http://k003.kiwi6.com/hotlink/jvm85rgc4v/Putujuce_misli.mp3

 

“МИРИС ЉУБАВИ” – Снежана Жана Неорчић

http://k003.kiwi6.com/hotlink/l0v940wmiw/Miris_ljubavi.mp3

 

“ЦРВЕНИ ШАЛ“ – Слободан Петров

http://k003.kiwi6.com/hotlink/gkhgagmblu/Crveni_sal.mp3

 

“Пољубац“ – Слободан Петров

http://k003.kiwi6.com/hotlink/mfbp4nm9cf/Poljubac.mp3

 

“Универзум” – Слободан Петров

http://k003.kiwi6.com/hotlink/r2od5sepej/Univerzum.mp3

 

“Не дам ти успомене“ […]