Életplakát-Plakat života – Elvira Petrekanić

 

ÉLETPLAKÁT – PLAKAT ŽIVOTA

 

Nebo u zubima – Dijana Uherek Stevanović

 

NEBO U ZUBIMA

 

Ako se prepoznaš – Aranka Kiš

 

AKO SE PREPOZNAŠ

 

Sa pticom u srcu – Mirjana Kovačević

 

SA PTICOM U SRCU

 

el. knjige

ELEKTRONSKE KNJIGE

SADRŽAJ:

– ZBORNIK radova konkursa kluba ORFEJ pod nazivom:”Različirost nas čini jedinstvenim”

– Zajedničke zbirke pesama kluba pesnika “Orfej”

(4 knjige, na ovoj strani i Almanah br.20)

– 1. Zbirka pesama Mirjane Kovačević “SA PTICOM U SRCU”