istorijat

Klub pesnika ORFEJ Subotica, osnovalo je sedamnaestoro entuzijasta 22. novembra 1995. godine.

Od osnivanja do danas, Klub je imao preko 100 članova, koji su tokom vremena otišli nekim svojim putem, a na njihovo mesto dolazili su […]