ПРАВИЛНИК

 

ПРАВИЛНИК КЛУБА ПЕСНИКА “ОРФЕЈ” СУБОТИЦА

I Пријем у чланство клуба

1.1. Члан Клуба може постати свако пунолетно лице, а малолетно уз одобрење родитеља или старатеља.

1.2. Да би постао члан Клуба, заинтересовано […]