Snaš Kata na mrginju – Gabrijela Diklić

 

*

O sadržaju romana „Snaš Kata na mrginju” ukratko

Snaš Kata je žena sa salaša, jel se još samo tamo sačuvo bunjevački običaj da se udatim ženama isprid imena dodaje „snaš”. Veći dio njezinog života pripada prošlom viku. […]