с.к.о. – 2016.

1. страна

САДРЖАЈ:

1. страна: БОЈАН РУВИДИЋ

2. страна: СПОМЕНКА ДЕНДА ХАМОВИЋ

**************************************************

Име и презиме: БОЈАН РУВИДИЋ

Место: Шабац

е-маил: ruvidic.boja@gmail.com

Биографија

Рођен сам 20.11.2001 у Шапцу. Идем у […]