s.k.o. – 2016.

1. strana

SADRŽAJ:

1. strana: BOJAN RUVIDIĆ

2. strana: SPOMENKA DENDA HAMOVIĆ

**************************************************

Ime i prezime: BOJAN RUVIDIĆ

Mesto: Šabac

e-mail: ruvidic.boja@gmail.com

Biografija

Rođen sam 20.11.2001 u Šapcu. Idem u […]