с.к.о. – 2018.

1. страна

САДРЖАЈ:

1. страна: СПОМЕНКА ДЕНДА ХАМОВИЋ (биографија)

2. страна: ДЕЈАН САВИЋ

3. страна: ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ

**************************************************

СПОМЕНКА ДЕНДА ХАМОВИЋ

****************************************

1. ВИЈУГАЊЕ

У око ми је ноћ осмех уденула Шавове напуклог живота закрпила А таму ми […]