статут

У складу са одредбама чл. 78. и 12. Закона о удружењима (“Службени лист РС“, бр. 51/09), на Скупштини Удружења одржаној дана 21.02.2011. године у Суботици, усвојен је нови

С Т А Т У Т

[…]