statut

U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (“Službeni list RS“, br. 51/09), na Skupštini Udruženja održanoj dana 21.02.2011. godine u Subotici, usvojen je novi

S T A T U T

[…]