видео – 2017

 

 

САДРЖАЈ :

1. страна :

– „ЧЕТВРТКОМ У РАВЕЛУ“ 27.04.2017. посластичарница „РАВЕЛ“ Суботица

2. страна :

– 22. рођендан клуба песника „ОРФЕЈ“ Суботица 07.12.2017. Градска библиотека Суботица

[…]