Жабац крека – Сретен Станчевић

ЖАБАЦ КРЕКА

 

Још из далека свако је знао

да је жабац Крека крај баре

јер само он је крекетати знао

тако прелепе крекеладе.

 

Кад закрекеће својим гласом

Крека надува се као балон

па сва жабља срца усталаса

у њиховом риту малом.

 

Па цела бара закрекеће

у предивној крекелади

и свима би још било лепо

да Крека се не прехлади.

 

Био је предуго у води

и озебло му грло јако

па закрекетати Крека

није могао никако.

.

Сад ножице у лавору држи

и чајеве топле пије

ал тужни Крека закрекетати

бар недеље три не смије.

 

(Сретен Станчевић)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>