Живот ми дао – Сретен Станчевић

ЖИВОТ МИ ДАО

Живот ми даде
све што пожелим
кочију брзу
са коњима белим
и салаш сa кућом
на две воде
срећно детинство
да проживим овде.

Препуне чардаке
довољно пара
црницу родну
два добра бунара
речицу бистру
крај зеленог дола
младост у песми
без рата и бола.

Само још једно 
Боже те молим
да љуби ме она
коју толико волим
продаћу кућу
салаш и љиве
без љубави њене
песме не живе.

Срце у патњи
душа у боли
молим те Боже
да ме она заволи
дуги су дани
још дуже ноћи
у патњи и боли 
мој живот ће проћи.

(Сретен Станчевић)

 

 

 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>