Кишна кап – Аранка Киш

 

 

КИШНА КАП… 

Воли овај живот…

И када наиђе олујни облак…

И када кишна кап…

Помешана са сузом…

Клизне низ образ…

Воли свој живот…

Он је ипак … само један…

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>