На перону чекања – Татјана Драгичевић Радичевић

 

 

НА ПЕРОНУ ЧЕКАЊА

 *

Тако бих волела,
осмех са тобом поделити,
тугу са тобом одагнати,
срећу са тобом дозвати.

Осмех нам се вечито скрива,
туга нам кирију платила,
а срећа уплашено ишчезава.

Чекај! Стани!

Осмех нам некад извири,
Туга застане пред вратима,
а срећа наговештај да!

Бар да је једном,
успемо препознати у пролазу,
као сапутник на перону ,
кога сад сретнемо и никад више.

(Татјана Драгичевић Радичевић)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>