Радуј се! :) – Сретен Станчевић

РАДУЈ СЕ ! 🙂

.

Радуј се сунцу

када заруди

песмама птица

док јутро се буди

радуј се киши

кад почне да пада

свака је биљка

пресрећна тада.

.

Радуј се снегу

када завеје

свако се дечје

срце насмеје

радуј се дану

радуј се ноћи

дуги и звездама

које ће доћи.

.

Радуј се радуј

радуј и смеши

са природом целом

заједно плеши

радуј се радуј

свакоме трену

живот је леп

када радујеш се свему.

.

Радуј се радуј

играј и певај

радосне снове

са нама сневај

радуј се радуј

радуј и смеши

заједно с нама

радосно певај и плеши! 🙂

.

заједно с нама

радосно певај и плеши! 🙂

.

(Сретен Станчевић)

 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>