Краљица стихова – Наталија Јанић

 

КРАЉИЦА СТИХОВА

*

Твоја сам муза

Краљица стихова твојих

И туга твоје риме

У понекој песми

Само једно име.

Твоја сам муза

Твој дах који стихове пише

Твоја суза када ствара слик

А у понекој песми

Само један лик.

Твоја сам муза и

Краљица стихова

Док их рука твоја пише,

Кад она застане

Ни мене у песмама

Неће бити више.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>