Да се разумемо – Сретен Станчевић

 

ДА СЕ РАЗУМЕМО

 

Гра гра гракће гавран на грани

гра-гра-гра

му му муче крава у штали

му-му-му

гро гро грокће прасе на сену

гро-гро-гро

квоц квоц квоца кока на трему

квоц-квоц-квоц

 

Пипи пишти птица пипиштаво

пи-пи-пи

шиши шишти змија шишиштаво

ши-ши-ши

њињи њишти ждребе њињиштаво

њи-њи-њи

блебле блеји овца блеблејаво

бее-бее-бее.

 

Знам да причат не умеју

ал све добро разумеју

други језик не требају

све што треба они зна.

 

(Сретен Станчевић)

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>