остали видови стваралаштва песника

1. страна

****************************************

Ова страна је посвећена свим осталим видовима стваралаштва наших 

песника (чланова ) који не спадају у књижевну категорију. Сви радови су

АУТОРСКА дела у којима долазе до изражаја дарови и способности наших

чланова у осталим видовима уметности. Сва су она рађена у слободно време

као ХОБИ али досежу и до ПРОФЕСИОНАЛНИХ размера. Подељена су у следеће Категорије:

2. страна: ФОТОГРАФИЈА

3. страна: УМЕТНИЧКА ФОТОГРАФИЈА

4. страна: СЛИКАРСТВО

5. страна: СЛАМАРСТВО

*****************************************

Pages: 1 2 3 4 5