бивше – 2020

ДОГАЂАЈИ  У  2020. години

(види 2019.годину)

(види 2017. годину)(види 2018.годину)

(види 2016. годину) (види 2015. годину)

(види 2014. годину) (види 2013. годину)

*************************************************

ОДРЖАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА КЛУБА ПЕСНИКА “ОРФЕЈ”

У понедељак, 2.марта 2020. године, одржана је редовна годишња скупштина Управног одбора Клуба песника Орфеј. По новим прописима, сви чланови Клуба сачињавају Упрани одбор.
Према дневном реду, у првој тачки констатовано је да постоји кворум за правоснажно одлучивање, али и констатација да је неколико чланова оправдано одсутно, што због болести, што због дислоцираности из Суботице. Присутни су били –Теа Филфан, Недељка Шарчевић, Елвира Петреканић, Адријана Марјанушић, Саша Марјанушић, Јасмин Адемовић, Наталија Јанић и председник Емануел Шворц.
Друга тачка дневног реда требала је да дефинише активне и неактивне чланова, односно, чланове који редовно долазе на састанке и платили су чланарину за целу прошлу годину, и на чланове који се сматрају неактивним, јер не долазе на састанке, делимично су платили чланарину, али се појављују на наступима Орфеја. Задатак Управног одбора је да подстакне активност ових чланова, а оне који се уопште не појављују, брише из евиденције, у коју се у одређеном тренутку могу вратити.
У трећој тачки дневног реда, председник Емануел Шворц поднео је извештај о раду у 2019.год., који се налази у прилогу овог извештаја.
Четврта тачка се односила на извештај о финансијском пословању, сачињен је завршни рачун и уредно предат кљиговођи Клуба.
У петој тачки предложен је план рада за 2020. годину. План је амбициозан с обзиром да ове године обележавамо 25 година постојања Клуба, па се према том јубилеју сачинио и План рада, који се налази у прилогу.
Финансијски план за 2020. Годину је мало скромнији од претходног, али се сматра да је довољно средстава планирано за потребе и активности Клуба.
У тачки – Разно, било је доста дискусије о томе како унапредити рад Клуба, како довести нове, младе чланове, појачати активности на посећивању основних и средњих школа, укратко, проналазити међу њима младе таленте и ауторе поезије.
Сви извештаји и предлози једногласно су прихваћени.
Записник водила:
Наталија Јанић

Извештај клуба са скупштине можете погледати кликом на доле постављене пдф иконе.

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА КЛУБА ПЕСНИКА ОРФЕЈ У 2019. ГОДИНИ

ПЛАН РАДА КЛУБА ЗА 2020.  ГОДИНУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Клик на слике