Лице љубави – Сретен Станчевић

ЛИЦЕ ЉУБАВИ

 

Љубав без трајања

милост без стајања

лепота без граница

путовање без станица.

 

Везе без крахова

снови без страхова

живот без огорчења

слобода без ограничења.

 

Служење без очекивања

давање без узимања

живот без падова

вечност без ратова.

 

(Сретен Станчевић)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>