Зрно – Зорица Шворц

ЗРНО“ – Зорица Шворц

 

ЗРНО

 

  Зрно се зрнило

  Зрневљу се походило

  Стоструко родило

  До класа класало

  И Богу славу одавало

 И опет

  У плодну земљу падало

  И поново рађало

  И богу се молило !

  ***********

  Зрно се зрну додавало

  И радосно клијало

  До стола стизало

  И многе хранило

  И тако Богу хвалу одавало !

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>