Искре прошлости -4 – Теа Вилфан

 

И С К Р Е   П Р О Ш Л О С Т И -4

*

ОД ТОГА ДАНА

ЈЕДНЕ ЈЕСЕНИ

СЈЕЋАМ СЕ

САМО ТВОГА ЛИКА

И ИМЕНА

КОЈЕ САМ ИСПИСИВАЛА

НА ПАПИРУ.

1980. год.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>