Остарело време – Наталија Јанић

ОСТАРЕЛО ВРЕМЕ

 

Разгрћем снове,

тражим те …

 

Тама се мота око ногу,

саплиће ме.

 

Око мене залеђена празнина.

Покушавам да обликујем

оно што је остало од мог памћења.

Празнина уместо одговора.

Згуснуто ћутање.

 

У провалији између две секунде

бљесну светлост.

Парче уобличеног тренутка,

на корак од сопственог нестајања.

 

Измакло се време – остарело.

У смрзнутој ноћи одзвања тишина.

 

Још увек разгрћем снове,

тражим те …

 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>