Ух тај уторак – Аранка Киш

 

 

УХ , ТАЈ , УТОРАК…

 

Уторак у шетњи…

Поглед около лута…

Док га не зауставе…

Два плава ока … крај пута…

Поново смо се у  уторак срели…

Осмехом осмех изазвали….

А још нисмо се ни упознали…

Поново је уторак…

Шаљем ти стидљиви стих…

Одговараш на њега…

Мада не знаш мој лик…

У уторак …

Све престаде…

Мада се ни срели  нисмо…

Остаде једно непослато писмо…

Данас је поново уторак

Сјај у погледу твом

Осмех твоје лице краси

Чекали смо уторак

Да би се упознали

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>