Песник – Вукосава Вука Мутабџија

 

 ПЕСНИК

Ја песник –

певам

у славу долазећег времена,

у којем људи неће марити ,

за разлике, између расе

и веровања.

Пролазиће кроз време онај

који сваком и свему вредност признаје,

и све губитке и туге превазилази

у име живота!

Ја песник – певам тим људима!

Громови и олује су високо изнад глава.

Дани су као на цвету латице.

Срце у којем пламти, плам се памти.

И бистрина у светлом оку.

Ја песнички  барјак носим изнад главе,

пред свима –

у њему сунца има!

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>