Életplakát-Плакат живота – Елвира Петреканић

 

ÉLETPLAKÁT – ПЛАКАТ ЖИВОТА

 

Небо у зубима – Дијана Ухерек Стевановић

 

НЕБО У ЗУБИМА

 

Ако се препознаш – Аранка Киш

 

АКО СЕ ПРЕПОЗНАШ

 

Са птицом у срцу – Мирјана Ковачевић

 

СА ПТИЦОМ У СРЦУ

 

ел. књиге

ЕЛЕКТРОНСКЕ КЊИГЕ

САДРЖАЈ:

– ЗБОРНИК радова конкурса клуба ОРФЕЈ под називом:”Различирост нас чини јединственим”

– Заједничке збирке песама клуба песника “Орфеј”

(4 књиге, на овој страни и Алманах бр.20)

– 1. Збирка песама Мирјане Ковачевић “СА ПТИЦОМ У СРЦУ”