Életplakát-Плакат живота – Елвира Петреканић

 

ÉLETPLAKÁT – ПЛАКАТ ЖИВОТА

 

Небо у зубима – Дијана Ухерек Стевановић

 

НЕБО У ЗУБИМА

 

Ако се препознаш – Аранка Киш

 

АКО СЕ ПРЕПОЗНАШ

 

Са птицом у срцу – Мирјана Ковачевић

 

СА ПТИЦОМ У СРЦУ