Будуће – 2020

 

2. страна

КЛУБ ПЕСНИКА ОРФЕЈ СУБОТИЦА
KLUB PJESNIKA „ORFEJ“ SUBOTICA
POÉTÁK KLUBJA „ORPHEUS” SZABADKA

 

П О З И В

 

ПОЗИВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ КЛУБА ПЕСНИКА „ОРФЕЈ“ НА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ КЛУБА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПОНЕДЕЉАК, 02. МАРТА 2020. ГОДИНЕ НА ОТВОРЕНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ, СУБОТИЦА (СОБА 211/212) СА ПОЧЕТКОМ У 18 ЧАСОВА СА СЛЕДЕЋИМ:

Д Н Е В Н И М   Р Е Д О М

  1. КОНСТАТАЦИЈА КВОРУМА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА
  2. ЧЛАНОВИ КОЈИ СУ ПРЕШЛИ У СТАТУС „НЕАКТИВНИХ ЧЛАНОВА“
  3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ПРОТЕКЛОЈ 2019. ГОДИНИ
  4. ФИНАНСИЈСИ (БЛАГАЈНИЧКИ) ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ
  5. ПЛАН РАДА КЛУБА ЗА 2020. ГОДИНУ
  6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
  7. РАЗНО

Молимо Вас да присуство годишњој скупштини сматрате својом обавезом као активни члан Клуба, а у случају спречености молимо да нас благовремено обавестите.

                                                               УПРАВНИ ОДБОР КЛУБА „ОРФЕЈ“

Суботица, 01.03.2020.год.

Pages: 1 2 3