Будуће – 2021

 

2. страна

КЛУБ ПЕСНИКА ОРФЕЈ СУБОТИЦА
KLUB PJESNIKA „ORFEJ“ SUBOTICA
POÉTÁK KLUBJA „ORPHEUS” SZABADKA

 

П О З И В

 

ПОЗИВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ КЛУБА ПЕСНИКА „ОРФЕЈ“ НА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ КЛУБА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПОНЕДЕЉАК, 26. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ НА ОТВОРЕНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ, СУБОТИЦА (СОБА 211/212) СА ПОЧЕТКОМ У 18 ЧАСОВА СА СЛЕДЕЋИМ:

Д Н Е В Н И М   Р Е Д О М

  1. Констатација кворума за доношење одлука
  2. Извештај о раду у протеклој 2020. години
  3. Финансијски (благајнички) извештај за протеклу 2020. годину
  4. План рада Клуба за 2021. годину
  5. Финансијски план за 2021. годину
  6. Разно

Молимо Вас да присуство годишњој скупштини сматрате својом обавезом као активни члан Клуба, а у случају спречености молимо да нас благовремено обавестите.

                                                               УПРАВНИ ОДБОР КЛУБА „ОРФЕЈ“

Суботица, 15.04.2021.год.

Pages: 1 2